100% επιτυχία!

Σε Εκπαίδευση, Εξετάσεις

Αποτελέσματα εξετάσεων KET /PET
100% επιτυχία για τους μαθητές μας, όλα with merit or distinction!!!
Congratulations to all! You made us so proud!!!!