Μαθαίνουμε δημιουργικά και χαρούμενα!

Σε Projects, Εκπαίδευση, Έμπνευση, Παιχνίδι

 

Οι μαθητές του Mr kevin οργάνωσαν ταξίδι, μίλησαν με ταξιδιωτικό πράκτορα, έφτιαξαν ταξιδιωτικά φυλλάδια και έμαθαν την ώρα με παιχνίδια, κατασκευές, διαλόγους …. φαντασία και χαρά!

Έτσι η μάθηση γίνεται βιωματική, αποτελεσματική και χαρούμενη!!!