Δημιουργική μάθηση!

Σε Εκπαίδευση

Οι μαθητές μας μαθαίνουν γραμματική ή λεξιλόγιο παίζοντας και δημιουργώντας!

Παιχνίδια με κάρτες, επιτραπέζια φτιαγμένα από τους ίδιους, θεατρικά που γράφουν μόνοι τους και τα παρουσιάζουν …

και άλλοι πολλοί τρόποι επιστρατεύονται γιατί μας αρέσει να μαθαίνουμε δημιουργικά!