Θεσσαλονίκη Δευτέρα 22 Ιαν 2018

Φιλοσοφία


“YES”  Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

  • Πιστεύουμε ότι κάθε μαθητής πρέπει να έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του στο έπακρο, σε ένα ιδανικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  • Το σχολείο πρέπει να εκσυγχρονίζεται, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη διδακτική μεθοδολογία και να χρησιμοποιεί πληθώρα μέσων για την πρόσβαση των μαθητών στη γνώση.
  • Η μάθηση συμβαίνει μέσω συνεργασίας σε ομάδες δουλεύοντας για στόχους που συντονίζει ένας έμπειρος δάσκαλος υπό την επίβλεψη του διευθυντή σπουδών.
  • Το πρόγραμμα του σχολείου πρέπει να στηρίζεται σε έναν συνδυασμό των αποτελεσματικότερων μεθόδων διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τον μαθησιακό τύπο του κάθε μαθητή.
  • Το σχολείο πρέπει να προετοιμάζει τον μαθητή να χρησιμοποιήσει την γλώσσα σωστά και με ευχέρεια, βοηθώντας τον ταυτόχρονα να αναπτύξει τις δεξιότητες του 21ου αιώνα - κριτική σκέψη, συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, δημιουργικότητα και φαντασία – έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί με επιτυχία στο διεθνές περιβάλλον.
  • Η πειθαρχία, η σωστή αξιολόγηση και η ενθάρρυνση για επίτευξη υψηλών στόχων κάνουν το μαθητή να είναι περήφανος για τον εαυτό του και να αναπτύσσει μία πολύπλευρη προσωπικότητα.
  • Η τακτική ενημέρωση των γονέων και η συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές, δασκάλους και γονείς είναι απαραίτητη για την επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος
newsletter
Μέλος των Member of
palso tesol iatefl gls
Ακολουθήστε μας Follow us
Login-icon Login
back-to-top