Θεσσαλονίκη Δευτέρα 22 Ιαν 2018

Καθηγητές


Βασικός παράγοντας επιτυχίας των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων είναι οι καθηγητές μας. Πτυχιούχοι Ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, με μεταπτυχιακές σπουδές και μεγάλη εμπειρία, επιμορφώνονται συνεχώς παρακολουθώντας σεμινάρια και κυρίως αγαπούν τη διδασκαλία και είναι πρόθυμοι να ξεπεράσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις εφαρμόζοντας ό,τι χρειαστεί για την επιτυχία των μαθητών μας. Επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για την συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, ενώ η Αγγλική είναι για αυτούς μία δεύτερη μητρική γλώσσα και την χρησιμοποιούν με άνεση σε όλη την διάρκεια του μαθήματος από τα πολύ μικρά επίπεδα τάξεων.

Με αυτούς τους τρόπους επιτυγχάνουμε τα εξής:

  • Οι μαθητές μας νοιώθουν χαρά και ενθουσιασμό για τη γλώσσα, ασφάλεια ότι βρίσκονται στο σωστό περιβάλλον που τους βοηθά να εκφραστούν με άνεση χωρίς να φοβούνται μήπως κάνουν κάποιο λάθος. Πιστεύουμε ότι τα λάθη είναι απαραίτητο συστατικό της μάθησης.
  • Οι μαθητές μας βιώνουν μία εξελιγμένη εμπειρία μάθησης η οποία τους βοηθά να  αναπτύξουν πολλαπλές δεξιότητες. Ενισχύουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, δουλεύοντας είτε ατομικά για να αναπτύξουν την συγκέντρωση και να γίνουν αυτόνομοι, είτε σε ομάδες για να αναπτύξουν την ικανότητα συνεργασίας με άλλους για έναν κοινό σκοπό.
  • Χρησιμοποιούν την τεχνολογία που είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους, τόσο για τη μάθησή τους, όσο και την επικοινωνία με μαθητές άλλων σχολείων του εξωτερικού.
  • Αναλαμβάνουν την ευθύνη για την πρόοδό τους και την επιτυχία τους, γιατί μαθαίνουν να είναι αυτόνομοι και να έχουν κριτική σκέψη.
  • Οδηγούνται στις πιο αξιόπιστες εξετάσεις γλωσσομάθειας με εμπιστοσύνη και χωρίς άγχος γιατί γνωρίζουν ότι έχουν προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πρόκληση.
  • Αγαπούν τη γνώση και τη γλώσσα γιατί έχουν εκτεθεί σε πολλές δραστηριότητες στην Αγγλική γλώσσα, οι οποίες τους κάνουν να νοιώθουν ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση.
  • Και η επιτυχία έρχεται αβίαστα!
newsletter
Μέλος των Member of
palso tesol iatefl gls
Ακολουθήστε μας Follow us
Login-icon Login
back-to-top