Θεσσαλονίκη Δευτέρα 22 Ιαν 2018

Αξιολόγηση


Οι μαθητές μας αξιολογούνται συνεχώς, προφορικά, γραπτά, μέσα από εξετάσεις, εργασίες και με άλλους τρόπους. Αυτό μας βοηθάει να εντοπίζουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να ενισχύουμε όποιον μαθητή το χρειάζεται έγκαιρα και σύμφωνα με τις ξεχωριστές εκπαιδευτικές του ανάγκες. Οι μαθητές όλων των τμημάτων εξετάζονται γραπτώς:

  • Στο τέλος κάθε ενότητας της διδακτέας ύλης
  • Κάθε τρίμηνο
  • Στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς
  • Εκτάκτως, όποτε κριθεί σκόπιμοΌλοι οι μαθητές των σχολείων YES που παρακολουθούν τμήματα τα οποία οδηγούν σε εξετάσεις πτυχίου στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς υποβάλλονται σε εξετάσεις προσομοίωσης (παρόμοιες με αυτές που θα δώσουν στο τέλος της χρονιάς).
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε ότι όταν θα γράψουν εξετάσεις πτυχίου, οι μαθητές μας θα διαθέτουν το υπόβαθρο, τη σιγουριά και την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να πετύχουν υψηλές επιδόσεις.

newsletter
Μέλος των Member of
palso tesol iatefl gls
Ακολουθήστε μας Follow us
Login-icon Login
back-to-top