Θεσσαλονίκη Δευτέρα 22 Ιαν 2018

Τμήματα φοιτητών - ενηλίκων


Στις Σχολές Ξένων Γλωσσών "YES" διαθέτουμε ξεχωριστά τμήματα ενηλίκων, όπου εντάσσονται οι σπουδαστές έπειτα από αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειας στον οποίο βρίσκονται.
Έτσι, ανάλογα με το επίπεδό τους, οι σπουδαστές μας παρακολουθούν ειδικά τμήματα και προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των πανεπιστημίων:

  • Cambridge – First Certificate of English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE)
  • Michigan – Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE), Advanced Level Certificate in English (ALCE), Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)
  • Michigan State – Certificate of English Language Competency (CELC), Certificate of English Language Proficiency (CELP)
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Επίπεδα Β2, Γ1, Γ2 (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς - ΚΕΠΑ)

 

Τμήματα

Επίπεδα
(σύμφωνα με το ΚΕΠΑ)

Εξετάσεις Πτυχίου

Cambridge

Michigan

Michigan State

Κρατικό

Lower

B2

FCE

ECCE

CELC

Β2

Advanced

Γ1

CAE

ALCE

-

Γ1

Proficiency

Γ2

CPE

ECPE

CELP

Γ2

 

Προετοιμασία για εξετάσεις IELTS

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την προετοιμασία για τις εξετάσεις IELTS και στις δυο κατευθύνσεις General και Academic.  Ανάλογα με τις ανάγκες σας και τους λόγους που θέλετε να δώσετε για τις εξετάσεις IELTS, το Yes English Centre προσφέρει ένα μονοετές πρόγραμμα σπουδών με σκοπό τη σταδιακή πλήρωση των προϋποθέσεων, για να εξασφαλίσετε τον βαθμό που χρειάζεστε ή ταχύρυθμα τμήματα για όσους/ες θέλουν απλά να νιώσουν μεγαλύτερη σιγουριά όταν έρθει η ώρα της εξέτασης. 

Δομή:

Φοίτηση 8 μηνών (Οκτώβριος-Ιούνιος) με δυο δίωρα μαθήματα την εβδομάδα

Ή

Φοίτηση 3 μηνών με ένα τρίωρο μάθημα την εβδομάδα


Εκτός από τα τμήματα προετοιμασίας για εξετάσεις λειτουργούν για ενήλικες –με μεγάλη επιτυχία- τα εξής τμήματα:

 Speak up! (Communication English)

Πρόγραμμα ενίσχυσης και βελτίωσης προφορικού λόγου

Περιγραφή

Στόχος του σεμιναρίου Speak Up! είναι η εστίαση στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του προφορικού λόγου της αγγλικής γλώσσας, καθώς και η στοχευμένη εξάσκηση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, έτσι ώστε να νιώθει ο/η μαθητής/τρια άνεση όταν μιλάει Αγγλικά.  Το σεμινάριο Speak Up! προορίζεται για όσους/ες καλούνται να μιλάνε Αγγλικά είτε για λόγους προσωπικούς είτε επαγγελματικούς και, ενώ έχουν κάνει μαθήματα Αγγλικών στο παρελθόν, νιώθουν ότι στερούνται της ικανότητας να επικοινωνούν προφορικά.  Το σεμινάριο προσφέρει δυο κατευθύνσεις:

 Α: Γλωσσική ενίσχυση

 Β: Προφορικός λόγος για επαγγελματικούς σκοπούς 

Οι δυο κατευθύνσεις αποσκοπούν στην εστίαση της προσοχής των μαθητών στις κανονικότητες του προφορικού λόγου της Αγγλικής και στη μέγιστη εξάσκηση τους, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν πιο φυσικά Αγγλικά, ενώ η κατεύθυνση για επαγγελματικούς σκοπούς απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά τους για επαγγελματικούς λόγους όπως σε διαπραγματεύσεις, επαγγελματικές παρουσιάσεις ή σε δημόσιες ομιλίες.

Δομή:

Φοίτηση 12 εβδομάδων με δυο δίωρα μαθήματα την εβδομάδα

Καλύπτονται: 

 

  • Οι διαφορές γραπτού-προφορικού λόγου
  • Πολιτισμικά στοιχεία της γλώσσας
  • Γλωσσική ευγένεια και οι σχετικές διαφορές μεταξύ Ελληνικών και Αγγλικών
  • Θέματα επικαιρότητας των αγγλόφωνων χωρών
  • Εξάσκηση σε δημόσιες ομιλίες 

 

Career English! (ESP: English for specific purposes)

Ειδικά τμήματα με ορολογία για επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων

newsletter
Μέλος των Member of
palso tesol iatefl gls
Ακολουθήστε μας Follow us
Login-icon Login
back-to-top