Θεσσαλονίκη Δευτέρα 22 Ιαν 2018

Exam classes - Ανώτερο Επίπεδο


(Τμήματα Εξετάσεων για Εφήβους 12 έως 16 ετών - Επίπεδα Β2 έως C2)

Στο ανώτερο επίπεδο ανήκουν τα τμήματα εξετάσεων (Lower, Advanced, Proficiency) και απευθύνονται σε εφήβους ηλικίας 12- 16 ετών, όπως επίσης και σε φοιτητές και ενήλικες. Τα τμήματα αυτού του επιπέδου διαχωρίζονται ανάλογα με την ηλικία του μαθητή - σπουδαστή σε τμήματα εφήβων και σε τμήματα ενηλίκων.

Τα τμήματα του ανώτερου επιπέδου (τμήματα εξετάσεων) στοχεύουν στα επίπεδα B2, C1 και C2, όπως αυτά περιγράφονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Στο επίπεδο Β2 ο μαθητής-σπουδαστής θεωρείται Ανεξάρτητος χρήστης ενώ στα επίπεδα C1 και C2 χαρακτηρίζεται ως Ικανός χρήστης και αποκτά επίπεδο ανάλογο με εκείνο ενός φυσικού ομιλητή της αγγλικής γλώσσας.


Στα τμήματα εξετάσεων οι μαθητές – σπουδαστές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των πανεπιστημίων:

  • CambridgeYoung Learners (YLE), Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), First Certificate of English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE)
  • Michigan – Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE), Advanced Level Certificate in English (ALCE), Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE), Test of English for International Communication
  • Michigan State – Certificate of English Language Competency (CELC), Certificate of English Language Proficiency (CELP)
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Επίπεδα Β2, Γ1, Γ2 (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς - ΚΕΠΑ)

Τμήματα

Επίπεδα
(σύμφωνα με το ΚΕΠΑ)

Εξετάσεις Πτυχίου

Cambridge

Michigan

Michigan State

Κρατικό

Lower

B2

FCE

ECCE

CELC

Β2

Advanced

Γ1

CAE

ALCE

-

Γ1

Proficiency

Γ2

CPE

ECPE

CELP

Γ2

newsletter
Μέλος των Member of
palso tesol iatefl gls
Ακολουθήστε μας Follow us
Login-icon Login
back-to-top