Θεσσαλονίκη Δευτέρα 22 Ιαν 2018

ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ


Πολλαπλής νοημοσύνης

“Μαθαίνω πώς να μαθαίνω”

 

Το τεστ αυτό αποτελεί ένα έμπειρο σύστημα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των δυνατοτήτωντων μαθητών σε σχέση με α) τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, β) τους μαθησιακούς τύπους, γ) μαθησιακές ικανότητες - δεξιότητες.

ΑΡΙΣΤΟΝ - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος μαθαίνει χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του, αντιδρώντας σε ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του.

Τυχόν μαθησιακές δυσκολίες, συχνά, (αλλά όχι πάντοτε) αναδεικνύονται στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ της κατανομής των μαθησιακών τύπων του ατόμου και του τρόπου με τον οποίο μεταδίδονται πληροφορίες και γνώσεις.

Στόχος του παρόντος τεστ είναι να εξετάσει την κατανομή συγκεκριμένων μαθησιακών τύπων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αφομοιώνει γνώσεις.

Οι τύποι που εξετάζονται είναι:

α) Ακουστικός (αξιοποιεί ακουστικές πληροφορίες), 
β) Οπτικός (αξιοποιεί οπτικές πληροφορίες), 
γ) Λεκτικός (αξιοποιεί λεκτικές πληροφορίες), 
δ) Κιναισθητικός (αξιοποιεί κιναισθητικές πληροφορίες), 
ε) Διαπροσωπικός (αξιοποιεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συναναστροφή), 
στ) Ενδοπροσωπικός (προτιμά να μελετά μόνος του και σκέφτεται ανεξάρτητα).

newsletter
Μέλος των Member of
palso tesol iatefl gls
Ακολουθήστε μας Follow us
Login-icon Login
back-to-top