Θεσσαλονίκη Δευτέρα 22 Ιαν 2018

Όραμα - Στόχοι


Όραμά μας είναι η καθιέρωση στην τοπική αγορά αλλά και ευρύτερα ως ένα κορυφαίο σχολείο, το οποίο προετοιμάζει τους μαθητές κατάλληλα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία, εξοπλίζοντάς τους με στέρεες βάσεις στην ξένη γλώσσα και καλλιεργώντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.


Στόχοι των σχολείων YES αποτελούν:

  • Η δέσμευση της διοίκησης στην ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση, μέσω στενής παρακολούθησης των εξελίξεων στον κλάδο στην Ελλάδα και διεθνώς.
  • Η συνεπής προσφορά ενός εποικοδομητικού και ευχάριστου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το οποίο ευνοεί την μάθηση.
  • Η εφαρμογή σύγχρονων αλλά και δοκιμασμένων εκπαιδευτικών μεθόδων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά και αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.
  • Η παροχή ποικίλων, πρόσθετων στην μάθηση της ξένης γλώσσας δραστηριοτήτων που καλλιεργούν σημαντικές ικανότητες στους μαθητές, όπως η δημιουργικότητα, η ομαδική συνεργασία και η κριτική σκέψη.
newsletter
Μέλος των Member of
palso tesol iatefl gls
Ακολουθήστε μας Follow us
Login-icon Login
back-to-top